Yujian Zhang

Credentials: BS, Shenzhen University (2019); MS, University of Michigan (2020)

Position title: PhD student (UW–Madison)

Email: yujian.zhang@wisc.edu