Yujian Zhang

Credentials: B.S., Shenzhen University (2019); M.S., University of Michigan (2020)

Position title: Ph.D. student (UW–Madison)

Email: yujian.zhang@wisc.edu